Priručnik za mašine

Industrijske šivaće mašine – Podela

U industrijskoj proizvodnji se koristi veliki broj različitih šivaćih mašina. Mašine se mogu razlikovati po:

 1. Brzini šivenja
 2. Prema vrsti uboda (mašina sa zrnastim bodom i mašina sa lančanim bodom)
 3. Prema broju igala (mašina sa jednom iglom, mašina sa dve igle i mašina sa više igala)
 4. Prema vrsti materijala koje šiju (mašine za lake materijale, mašine za srednje materijale i mašine za teške materijale)
 5. Prema nameni (mašina za tekstilnu industriju, mašina za industriju nameštaja, mašina za industriju obuće, mašina za kožnu galanteriju, mašina za auto industriju, mašina za kućni tekstil)
 6. Prema konstrukciji i stepenu automatizacije (obična ravno štepajuća mašina, automatska ravno štepajuća mašina, specijalna mašina sa automatskim funkcijama, specijalna mašina bez automatskih funkcija, automati za šivenje)

Mašine za tekstilnu industriju

Typical GC6890

 

 • Ravnoštepajuća mašina /šteperica
 • Overlok mašina /endlarica
 • Iberdek mašina
 • Mašina za otvaranje rupica /rupičarka
 • Mašina za našivanje dugmadi   /dugmetara
 • Pikir mašina
 • Mašina za ringlice/ringličarka

Mašine za industriju nameštaja

Durkopp Adler 867
 • Mašina sa trostrukim transpotom/transporterka
 • Mašina ravna jednoiglovka sa trostrukim transportom
 • Mašina stubna jednoiglovk sa trostrukim transportom
 • Mašina ravna dvoiglovka sa trostrukim transportom
 • Mašina stubna dvoiglovka sa trostrukim transportom

Mašine za industriju obuće

 Typical TW1-1591
 • Ravna mašina sa rolfusom
 • Stubna mašina sa rolfusom
 • Cilndrična mašina za popravku obuće
 • Golf mašina sa rolfusom
 • Ostale mašine (širt mašina, špalt mašina, glazerica, presa za drikere i presa za ringlice)

Mašine za kožnu galanteriju

Pfaff 335
 • Ravna mašina sa trostrukim
 • Cilindrilna mašina sa trostrukim transportom
 • Stubna mašina sa trostrukim transportom
 • Ostale mašine ( širt mašina, špalt mašina, presa za drikere i presa za ringlice)

Mašine za auto industriju

Durkopp Adler 867
 • Mašina sa trostrukim transpotom/transporterka
 • Ravna jednoiglovka sa trostrukim transportom
 • Stubna jednoiglovka sa trostrukim transportom
 • Dvoiglovka ravna sa trostrukim transportom
 • Specijalna mašine sa velikim radnim poljem
 • Airbag mašina

Mašine za kućni tekstil

Typican GN 7100
 • Ravnoštepajuća mašina/šteperica
 • Overlok mašina/endlarica
 • Iberdek mašina
 • Mašina za štepanje velikih površina/mamut mašina
 • Mašine sa više igala/ višeiglovka

*Sve mašine mogu biti sa automatskim funkcijama na magnet i na vazduh (podizanje papučice, povratni bod, sečenje konca i druge funkcije) i bez automatskih funkcija.